Strategy Analytics ชี้ : Huawei และ Samsung ครองตลาดสมาร์ตโฟนไตรมาส 3 ปี 2019

Strategy Analytics ชี้ : Huawei และ Samsung ครองตลาดสมาร์ตโฟนไตรมาส 3 ปี 2019

Strategy Analytics ชี้ : Huawei และ Samsung ครองตลาดสมาร์ตโฟนไตรมาส 3 ปี 2019
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัทวิจัยข้อมูลตลาด Strategy Analytics ได้รายงานข้อมูลตลาดสมาร์ตโฟนทั่วโลกในไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 ซึ่งเติบขึ้น 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2018

รายงานดังกล่าวระบุว่าในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 นี้ ได้มีการจำหน่ายสมาร์ตโฟนทั้งสิ้น 366.3 ล้านเครื่อง ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันเมื่อปี 2018 ที่มียอดจำหน่ายทั่วโลกอยู่ที่ 359.8 ล้านเครื่อง โดยมี 2 แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง Huawei และ Samsung ที่ครองตลาดอยู่

จากตารางที่ปรากฏข้างต้น ได้แสดงให้ทราบว่า Samsung มียอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนทั่วโลกในไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 สูงสุด คือ 78.2 ล้านเครื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันเมื่อปี 2018 ส่วน Huawei นั้นมียอดจำหน่ายรองลงมาอยู่ที่ 66.7 ล้านเครื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 29% เลยทีเดียว

ส่วน Apple นั้น มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 45.9 ล้านเครื่อง ซึ่งลดลง 3% จากช่วงเดียวกันเมื่อปี 2018 เช่นเดียวกับ Xiaomi และ Oppo ที่มียอดจำหน่ายลดลง 2% และ 6% ตามลำดับ

สำหรับในด้านของส่วนแบ่งตลาดสมาร์ตโฟนทั่วโลกในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 นั้น Samsung มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด อยู่ที่ 21.3% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วยเดียวกันเมื่อปี 2018 ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 20.1% โดยเป็นผลมาจากยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนเรือธงอย่าง Galaxy Note 10 และระดับกลางซีรีส์ Galaxy A ที่สูงมาก

รองลงมาคือ Huawe ที่แม้ว่ากำลังประสบปัญหาทางการค้ากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอยู่ก็ตาม แต่ก็มีส่วนแบ่งตลาดสมาร์ตโฟนทั่วโลกอยู่ที่ 18.2% เลยทีเดียว ซึ่งเพิ่มจากไตรมาสที่ 3 ปี 2018 ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 14.4%

และสำหรับ Apple นั้น มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 12.4% ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปี 2018 ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 13.0%