งานเข้า ผู้ใช้ Twitter ในประเทศไทยไม่สามารถ Post รูปหรือ ใช้ Hashtag ได้ 

งานเข้า ผู้ใช้ Twitter ในประเทศไทยไม่สามารถ Post รูปหรือ ใช้ Hashtag ได้ 
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

กลายเป็นเรื่องราวที่กำลังเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์เมื่อ Twitter ในประเทศไทย(ล่าสุดล่มทั่วโลก) ไม่สามารถใช้งาน Hashtag หรือ การ Post รูปได้บนระบบของ Twitter ส่งผลให้เกิดการ Post ข้อความบน Social Network อื่นพร้อม ติด Hashtag ว่า #SaveTwitterTH 

 

ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเข้าหน้า Explorer บน เว็บไซต์ Twitter หรือ Application บนมือถือแล้วพบคำว่า เกิดข้อผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถแสดงข้อมูลต่างๆ ได้  

อย่างไรก็ตาม Twitter ยังคงใช้งานได้ตามปกติรวมถึงการแสดงข้อความทั้งหมด แต่ว่าจะกลับมาใช้งานได้เมื่อไหร่ต้องรอติดตามกันต่อไป 

Update ล่าสุด 16:40 Twitter กลับลมาใช้งานได้ตามปกติ