Twitter สามารถให้ค้นหา Direct Message ได้แล้ว เริ่มใช้ใน iOS  

Twitter สามารถให้ค้นหา Direct Message ได้แล้ว เริ่มใช้ใน iOS  
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ก่อนหน้านี้ Twitter ได้มีการทดสอบฟีเจอร์ Direct Message ให้คุณค้นหาข้อความคุยกับเพื่อน หรือ รายชื่อเพื่อนได้ง่ายมากขึ้น ล่าสุดฟีเจอร์ดังกล่าวเปิดให้ใช้งานแล้วใน iOS ส่วนทาง Android ยังไม่มีกรเปิดเผยว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่ 

ในการประกาศให้ฟีเจอร์ดังกล่าวใช้ได้ในครั้งนี้ ก็ทำให้ Direct Message จะมีฟีเจอร์ที่มากขึ้นทำได้มากกว่าการสนทนาอย่างเดียวเท่านั้น