Apple ประกาศ Mac Pro รุ่นใหม่ล่าสุด จะประกอบที่ สหรัฐอเมริกา เหมือนรุ่นก่อนหน้านี้ 

Apple ประกาศ Mac Pro รุ่นใหม่ล่าสุด จะประกอบที่ สหรัฐอเมริกา เหมือนรุ่นก่อนหน้านี้ 

Apple ประกาศ Mac Pro รุ่นใหม่ล่าสุด จะประกอบที่ สหรัฐอเมริกา เหมือนรุ่นก่อนหน้านี้ 
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ถึงแม้ว่าตอนนี้ MacPro ยังไม่เริ่มวางจำหน่ายและมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการนำไปประกอบที่ประเทศจีนก่อนหน้านี้ ทำให้ ประธานาธิบดีของสหรัฐ ไม่พอใจเท่าไหร่  

 Mac Pro

ล่าสุดหลังจากที่ Apple ได้รับการยกเว้นภาษีจากการนำเข้าชิ้นส่วนต่างประเทศจีน ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า Mac Pro รุ่นใหม่ยังคงประกอบที่โรงงานใน เมืองออสติน รัฐเท็กซัส เหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้  

และนอกจากนี้ในเรื่องการนำเข้าชิ้นส่วนจากจีนแล้ว MacPro รุ่นนี้ยังคงใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในสหรัฐอเมริกามากว่าเดิมด้วย ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมราคาเครื่องสูง