Samsung Galaxy Note 10 Series ผ่านการรับรองให้ใช้ WiFi 6 (802.11 AX) เป็นรุ่นแรก 

Samsung Galaxy Note 10 Series ผ่านการรับรองให้ใช้ WiFi 6 (802.11 AX) เป็นรุ่นแรก 

Samsung Galaxy Note 10 Series ผ่านการรับรองให้ใช้ WiFi 6 (802.11 AX) เป็นรุ่นแรก 
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ในการเปิดตัว Samsung Galaxy Note 10 และ Note 10+ ได้มีการออกมาว่ารองรับ WiFi 6 มาตรฐานล่าสุด หรือ อีกชื่อคือ 802.11 AX แต่ยังไม่มีการออกเอกสารรองรับ ล่าสุด มีเอกสารยืนยันแล้วว่า Note 10 คือมือถือรุ่นแรกที่ได้ใช้ WiFi 6 อย่างเป็นทางการ 

 Samsung Galaxy Note 10

ก่อนหน้านี้มีทั้ง Samsung Galaxy S10 ก็มีการออกมาใช้ 802.11 AX แต่ก็ยังไม่ได้ออกมารับรอง รวมถึง iPhone 11 เช่นเดียวกัน การรองรับมาตรฐาน WiFi 6 ก็ยังคงใช้กับมาตรฐานเก่าได้เช่น WiFi 802.11 AC หรือ WiFi 5  

ส่วนรายละเอียดอุปกรณ์ที่ปล่อยสัญญาณ WiFi 802.11 AX หรือ WiFi 6 ตอนนี้มีเพียง Huawei 5G CPE Pro และ Asus RT-AX88U