YouTube เริ่มเผยข้อมูลของสื่อ ว่าเป็นสื่ออิสระ หรือ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

YouTube เริ่มเผยข้อมูลของสื่อ ว่าเป็นสื่ออิสระ หรือ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

การเปิดข่าวบน YouTube ทำให้หลายคนสงสัยว่า สื่อทั้งหลายที่มีการนำเสนอข่าว เป็นสื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ หรือว่า เป็นสื่ออิสระมากขึ้น เพราะเนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงที่ฮ่องกง จน YouTube ต้องออกมาเพิ่มฟีเจอร์ที่บอกถึงช่องสำนักข่าวชื่อดังว่ามาจากไหน 

ฟีเจอร์ดังกล่าวจะขึ้น Tab แสดงข้อมูลของสำนักข่าวไม่ว่าจะเป็น BBC ที่เป็นสำนักข่าวอิสระ ย่อมากจาก British public broadcast service เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวดึงจากทาง Wikipedia  

แต่การแสดงผลแบบนี้ยังคงมีเฉพาะบางประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ (สหราชอารณาจักร), ไอร์แลนด์, อินเดีย, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, โปแลนด์และฮ่องกง เป็นต้น