พารู้จักกับ BOT For Messenger เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเพจให้คนตาบอด

พารู้จักกับ BOT For Messenger เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเพจให้คนตาบอด

พารู้จักกับ BOT For Messenger เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเพจให้คนตาบอด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Facebook จับมือกับโครงการ Read for the bilnd ซึ่งช่วยเหลือกับผู้มีความบกพร่องทางสายตา และ HBOT บริษัทผลิต Chatbot ที่มีชื่อเสียง ทำมีการพัฒนา Bot For Messenger เพื่ออาสาสมัครช่วยอ่าน

เดิมที read for the bilnd เป็นโปรแกรมสร้างหนังสือเสียง ที่สามารถใช้งานอ่านหนังสือเสียง ปัจจุบันผลิตมากว่า 10,000 เล่ม ปกติ คนตาบอกใช้ facebook ได้และทำได้เร็วกว่าคนตาดี ทำให้เกิดกลุ่ม ช่วยอ่านหน่อยนะ (Help for the read) มีอาสากว่า 13,000 คน โดยเป็นการอธิบายภาพให้คนตาบอดเข้าใจ

 

โดย facebook จะมีฟังก์ชั่น accessibility ที่เป็นโปรแกรมพัฒนามาเพื่อใช้กับคนพิการ ซึ่งคุณ แมทธิว คิง ผู้จัดการดานระบบช่วยเหลือคนพิการได้เป็นคนกำหนดมาตรฐานต่างๆ ของเทคโนโ,ยีทั้งบนเว็บไซต์ และ Social Network ในการทำให้คนพิการสามารถใช้งานได้คลาองตัวมากขึ้น ซึ่งเขาเองได้ออกแบบและปรับปรุงศักยภาพโปรแกรมคนพิการให้ความช่วยเหลือผู้พิการของ IBM มาก่อน จนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงโปรแกรมและโครงการเพื่อสร้างศักยภาพของฝ่ายผลิตให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้พิการจะมีความสุขในการเชื่อมต่อและสร้างชุมชนได้เหมือนกบัคนปกติ

 

ทางดด้าน HBOT เป็นบริษัทที่สร้าง Chat Bot ระบบอัตโนมัติในการโต้ตอบ โดยสามารถ ให้คนขายของออนไลน์ สามารถลดการทำงานของ admin ได้มาก และมีการเข้าร่วมและรู้จักกับ Read for the bilnd ผ่านทาง Facebook Messenger จะเข้ามาเป็น information โดยแนะนำโปรแกรมในการใช้งาน ขั้นตอนเบื้องต้นในการใช้งาน และวิธีการสมัคร รวมถึงแนะนำกลุ่ม ช่วยอ่านหน่อยนะ ทันที

 

ประโยชน์ของที่Chatbot เข้ามาเป็นส่สน Read for the bilnd จะทำให้มีระบบช่วยในการตอบคำถาม ลดภาระของ admin โดยเฉพาะคำถามกลุ่ม FAQ ทั้งคนตาดีอยากดข้าโครงการ หรือคนตาบอดที่เป็นผู้ใช้งาน  นอกจากนี้ Chatbot ยังสามารถเช็คถึงกลุ่มคนอบากใช้หรือจะทำให้เกิด Engagetment และทำให้เกิด Impact มากขึ้น

อนาคตของการทำสิ่งนี้ของ HBOT คาดว่าจะทำให้ Bot สามารถเข้ามาวิเคราะห์ ภาพ และ สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในภาพด้วยเช่นเดียวกัน และอาจจะเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ตอบสิ่งที่คนตาบอดถามไวกว่าคน ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยทำกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เป็นต้น

 

คุณอิ้ก(ชลทิพย์ ยิ้มย่อง) ตัวแทนของมูลนิธิคนตาบอกและ Page Read for the bilnd  ได้เผยว่า ปัญหาในกลุ่มคือ แม้ว่า admin ของ page จะทำงานเยอะ แต่ก็มีปัญหากับคำถามซ้ำๆ HBOT มาช่วยทำให้ การถามตอบ และการช่วยเหลือผู้พิกาน ได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอ admin มาตอบ

นอกจากนี้ ที่คนตาบอดหรือคนพิการใช้งาน Social ได้คล่อง แต่ถ้ามีฟีเจอร์มีฟีเจอร์ accessibility เข้ามาช่วยเหลือโดย ai บอกว่าใยภาพมีอะไร กี่คน และเมื่อสร้าง Gallery ก็ยังเขียนอธิบาย และ บรรยายภาพได้ ทางด้าน HBot ได้มองเรื่อง Ai ว่าเทคโนโลยีได้ประโยชน์กับเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องการสร้างความสะดวกเช่น ถ้าเรานอนจะตกเตียงไหม

 

สุดท้ายทางที่ Bot For Messenger เพื่ออาสาช่วยกันอ่าน คือ อยากให้คนเริ่มทำกันมากกว่าแค่เห็นความเดือดร้อนมากกว่า ซึ่งนอกจาก Read for the bilnd ในประเทศไทย ก็ยังมีภาษาภูฎานด้วยคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ โดยที่ Facebook ช่วยสนับสนุน และ read for the bilnd เป็ยโครงการ ที่อยากให้เกิดทั่วโลก โดยเขาไม่ต้องการหาเงินจากทางนั้น ต้องการแค่ Impact ต่อสังคมทั่วโลก และ คาดว่าในอนาคต ถ้า Bot จะช่วยในเรื่องการโต้ตอบ และคนเสริมก็จะดีมาก

และการทำสิ่งดี และความช่วยเหลือการเข้าถึงทุกสิ่งอย่างควรจะเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่จำเป็นเจาะจงเฉพาะคนตาบอดเท่านั้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook