Samsung Galaxy S10 กำลังจะได้ Patch อัปเดท เดือนสิงหาคม 2019 

Samsung Galaxy S10 กำลังจะได้ Patch อัปเดท เดือนสิงหาคม 2019 
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ถึงแม้ว่า Samsung Galaxy Note 10 กำลังจะเริ่มวางจำหน่ายในไม่ช้า ล่าสุดสำหรับคนที่ใช้ Galaxy S10 เดิมอยู่ก็มีข่าวดีคือเรื่องของการอัปเดทระบบของตัวเครื่องให้ชื่นใจ 

การอัปเดทดังกล่าวจะมีรหัส G97*FXXS3ASH1 เมื่อปล่อยออกมาให้อัปเดท จะมีขนาด 100MB เท่านั้น หลักๆ ของฟีเจอร์ข้างในจะเน้นการปรับปรุงการทำงานและ Security Patch ใหม่ล่าสุดของ Google ประจำเดือนสิงหาคม โดยจะเริ่มปล่อยในทวีปยุโรปก่อน 

สำหรับผู้ใช้งานสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ ตั้งค่า (Setting) > ซอฟต์แวร์ อัปเดท (Software Update)