รับชมที่นี่! รวมหนังผีสุดสยอง

ผู้คนเกือบครึ่งเชื่อว่า Huawei เป็นของรัฐบาลจีน!

ผู้คนเกือบครึ่งเชื่อว่า Huawei เป็นของรัฐบาลจีน!
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

บัญชี Twitter อย่างเป็นทางการของ Huawei ได้ตั้งโพลถามผู้ใช้งานว่า “คิดว่าใครเป็นเจ้าของ Huawei กัน?”

1481993-thumbnail

ผู้ติดตามบัญชี Huawei บน Twitter ได้ร่วมโหวตเป็นจำนวนทั้งสิ้น 56,790 เสียง พบว่า กว่า 42% คิดว่า Huawei เป็นของรัฐบาลจีนครับ

ปัจจุบัน Huawei ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Entity List หรือบริษัทที่เสี่ยงเป็นภัยต่อความมั่นคง (ของสหรัฐอเมริกา) เนื่องจากถูกสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีน อย่างไรก็ตาม บริษัทอเมริกันสามารถทำการค้าขายกับ Huawei ได้ต่อไป หากสินค้าดังกล่าวได้รับการตรวจสอบว่าไม่เป็นภัยต่อประเทศชาติ