Google Chrome ปล่อยอัปเดท เวอร์ชั่น 76 เพิ่มป้องกันการตรวจจับ Incognito ปิด Flash เป็นค่าเริ่มต้น

Google Chrome ปล่อยอัปเดท เวอร์ชั่น 76 เพิ่มป้องกันการตรวจจับ Incognito ปิด Flash เป็นค่าเริ่มต้น

Google Chrome ปล่อยอัปเดท เวอร์ชั่น 76 เพิ่มป้องกันการตรวจจับ Incognito ปิด Flash เป็นค่าเริ่มต้น
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นับว่าเป็น Browser ที่มีการปล่อยอัปเดตบ่อยและบางคนแทบไม่รู้ตัวเลยอย่าง Google Chrome ทั้ง Windows และ Mac ทั้งหลาย ล่าสุดกับเวอร์ชั่น 76 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ดังนี้ 

  • ปิดปลั๊กอินของ Flash เป็นค่าเริ่มต้น สำหรับคนที่อยากเปิดใช้งานเพราะบางเว็บไซต์ยังใช้งานอยู่ก็สามารถเข้าไปตั้งค่ายได้ 
  • Dark Mode จะรองรับการแสดงผลไปถึงเว็บเพจ ทำให้คุณใช้งานทันที 
  • ปิดไม่ให้เว็บไซต์จับเรื่องการเข้าแบบ Incognito เรียกได้ว่าซ่อนได้แนบเนียนมากขึ้น 
  • และเพิ่มปุ่ม Install โปรแกรม หากเว็บไซต์มีฟีเจอร์ Progressive Web Apps (PWA) สามารถติดตั้ง Apps ลงเครื่องได้ทันที 

โดยคุณสามารถใช้งานผ่าน Chrome เวอร์ชั่น Desktop ได้แล้ววันนี้