สหรัฐฯ ปรับเฟสบุ๊ก 5,000 ล้านดอลลาร์เรื่องการใช้ข้อมูลส่วนตัว

สหรัฐฯ ปรับเฟสบุ๊ก 5,000 ล้านดอลลาร์เรื่องการใช้ข้อมูลส่วนตัว

สหรัฐฯ ปรับเฟสบุ๊ก 5,000 ล้านดอลลาร์เรื่องการใช้ข้อมูลส่วนตัว
VOA

สนับสนุนเนื้อหา

ในวันพุธ คณะกรรมการด้านการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ หรือ FTC ประกาศเรื่องการทำความตกลงและการปรับบริษัท Facebook เป็นเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์ จากการที่ Facebook จัดการกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อย่างไม่เหมาะสม

โดยการปรับเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อ Facebook นี้ นับเป็นวงเงินสูงที่สุดที่เคยใช้กับบริษัทเทคโนโลยีใดๆ ของสหรัฐ ในเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่เหมาะสม

ตามข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐนี้ บริษัท Facebook จะยอมตั้งคณะกรรมการเพื่อความเป็นส่วนตัว เพื่อพิจารณาประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อลดอำนาจของนายมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ในการกำหนดนโยบายดังกล่าว

นอกจากนั้นนายมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook ยังจะต้องให้การยืนยันรับรองทุกไตรมาสและประจำทุกปีว่า Facebook ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ด้วย