สหรัฐฯ ปรับเฟสบุ๊ก 5,000 ล้านดอลลาร์เรื่องการใช้ข้อมูลส่วนตัว

สหรัฐฯ ปรับเฟสบุ๊ก 5,000 ล้านดอลลาร์เรื่องการใช้ข้อมูลส่วนตัว
VOA

สนับสนุนเนื้อหา

ในวันพุธ คณะกรรมการด้านการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ หรือ FTC ประกาศเรื่องการทำความตกลงและการปรับบริษัท Facebook เป็นเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์ จากการที่ Facebook จัดการกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อย่างไม่เหมาะสม

โดยการปรับเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อ Facebook นี้ นับเป็นวงเงินสูงที่สุดที่เคยใช้กับบริษัทเทคโนโลยีใดๆ ของสหรัฐ ในเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่เหมาะสม

ตามข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐนี้ บริษัท Facebook จะยอมตั้งคณะกรรมการเพื่อความเป็นส่วนตัว เพื่อพิจารณาประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อลดอำนาจของนายมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ในการกำหนดนโยบายดังกล่าว

นอกจากนั้นนายมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook ยังจะต้องให้การยืนยันรับรองทุกไตรมาสและประจำทุกปีว่า Facebook ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ facebook