Samsung ปล่อยอัปเดตใหม่ล่าสุดให้กับ Samsung Galaxy S10 พร้อม Patch ความปลอดภัยใหม่ล่าสุด

Samsung ปล่อยอัปเดตใหม่ล่าสุดให้กับ Samsung Galaxy S10 พร้อม Patch ความปลอดภัยใหม่ล่าสุด
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

มีรายงานจากต่างประเทศว่า Samsung ได้ปล่อย Firmware ใหม่ล่าสุดให้กับ Galaxy S10 Series ทั้ง 3 ที่มีรายละเอียดทั้งการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้องและ Bluetooth รวมถึง Patch ความปลอดภัยล่าสุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2019 

ซึ่ง Firmware ดังกล่าวมีขนาด 391MB โดยจะปล่อยให้กับเวอร์ชั่น Exynos จะเริ่มต้นที่ประเทศเยอรมัน และ สวิสเซอร์แลนด์ และในบางประเทศ 

หากผู้ใช้ในประเทศไทยอยากรู้ว่า S10 ของคุณได้รับการอัปเดตหรือยังสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ ตั้งค่า (Setting) > ซอฟต์แวร์ อัปเดต (Software Update)