เปิดตัว Blockchain Centre Bangkok ศูนย์การเรียนด้านเทคโนโลยีบล็อกเซน

เปิดตัว Blockchain Centre Bangkok ศูนย์การเรียนด้านเทคโนโลยีบล็อกเซน

เปิดตัว Blockchain Centre Bangkok ศูนย์การเรียนด้านเทคโนโลยีบล็อกเซน
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

Blockchain Centre Global ได้จัดตั้ง Blockchain Centre Bangkok หรือ ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีแห่งที่ 16 ขึ้น ณ กรุงเทพฯ , ประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์การรียนรู้แห่งแรกของไทย

โดยจัดพีธีเปิดอย่างเป็นทางการขึ้น ภายในงานไต้รับเกียรติจากมร. แซมลี (Sam Lee) ผู้ก่อตั้ง Blockchain Global และ คุณรัชชต เศรษฐ์วรเดช ผู้ก่อตั้ง Blockchain Centre Bangkok รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Austrade และ UK Trade รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Blockchain Centre เป็นศูนย์กลางการศึกษาและความรู้ที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งแรกของโลก ก่อตั้งขึ้นจากการวมมือกันกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งลงทุนด้านการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาการศึกษาด้าน Blockchain มาเป็นเวลาหลายปี โดยมีความเชื่อมั่นใน “Community First” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผลักดันเทคโนโลยี Blockchain ให้เติบโต และเป็นที่รู้จักในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม Blockchain อีกด้วย ในปัจจุบัน Blockchain Centre ได้ขยายเครือข่ายไปทั่วโลก เช่น จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย มาเลเซีย ลิทัวเนีย มอนเตเนโกร โคลัมเบีย และประเทศไทย ซึ่งเป็นสาขาล่าสุดของโลก

โดย Blockchain Centre ทุกสาขาทั่วโลก รวมทั้ง Blockchain Centre Bangkok นั้น มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain โดยมีรูปแบบการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และได้รับการยอมรับในระดับสากล ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

Education & Training การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี Blockchain สำหรับคนทุกเพศทุกวัย Community & Event การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ของคนในอุตสาหกรรม Blockchain และดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา Talent Pool เป็นแหล่งที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยี Blockchain เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี Incubator Program เราพร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการศูนย์บ่มเพาะด้านการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain ได้พบกับ Experts Mentors และนักลงทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกในปัจจุบันได้สนับสนุนโครการต่าง ๆ จนสำเร็จไปแล้วกว่า 200 โครงการทั่วโลก Cross-Border Collaboration เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี Blockchain ร่วมกับเครือข่าย Blockchain Centre อีก 15 แห่งทั่วประเทศ

คุณรัชชต เศรษฐ์วรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Blockchain Centre Bangkok กล่าวว่า “ในปัจจุบันวิถีชีวิตของมนุษย์เราเติบโตและถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และยังมีคนไทยอีกมากที่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ หรือนำเทคโนโลยีไปใช่ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เราจึงจัดตั้ง Blockchain Centre Bangkok ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา และความรู้ที่ไม่แสวงหาผลกำไรด้านเทคโนโลยี Blockchain แห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดให้บุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพที่สนใจได้มีพื้นที่เรียนรู้ในเทคโนโลยี Blockchain โดยมีเนื้อหาและรูปแบบการสอนเดียวกันกับ Blockchain Centre ใน 15 แห่งทั่วโลก ปัจจุบันเราได้ร่วมมือกับ Glowfish เป็น Community Space ที่เปิดให้คนทั่วไป สามารถเข้ามาใช้พื้นที่จัดกิจกรรมหรือทำงานร่วมกัน พร้อมสนับสนุนพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมของ Blockchain Centre Bangkok ฉะนั้นมั่นใจได้ว่า Blockchain Centre Bangkok จะส่งเสริมการศึกษาและการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายระบบนิเวศด้าน Blockchain ในประเทศไทย (Thailand Blockchain Ecosystem) ให้เกิดความร่วมมือกับกับนานาประเทศแบบไร้พรมแดน”