Samsung ปล่อยอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ใน Galaxy Watch สามารถตรวจจับการว่ายน้ำได้

Samsung ปล่อยอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ใน Galaxy Watch สามารถตรวจจับการว่ายน้ำได้

Samsung ปล่อยอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ใน Galaxy Watch สามารถตรวจจับการว่ายน้ำได้
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ถึงแม้ว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับ Samsung Galaxy Watch 2 ออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ระหว่างที่รอ รุ่นเดิมก็มีการปล่อยอัปเดตออกมา ในรหัส R810XXU1CSG4 โดยเป็นโปรแกรมผ่านการอัปเดตใน Apps Galaxy Wearable มีฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจดังนี้

  • Swimming Tracking ตรวจจับเรื่องของการว่ายน้ำ
  • ปรับปรุงให้ตัวเครื่องเสถียรมากขึ้น
  • เลือกปิดการเชื่อมต่อหรือการ Sync ข้อมูลได้

อย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้งานอยู่สามารถเช็คอัปเดตได้จาก Apps ดังกล่าวได้ทันที