Microsoft อาจจะยกเลิกการใช้ Password และผลักผู้ใช้ไปใช้ Windows Hello หรือ Pin  

Microsoft อาจจะยกเลิกการใช้ Password และผลักผู้ใช้ไปใช้ Windows Hello หรือ Pin  

Microsoft อาจจะยกเลิกการใช้ Password และผลักผู้ใช้ไปใช้ Windows Hello หรือ Pin  
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ปกติการเข้าคอมพิวเตอร์ของใครหลายคนมักจะต้องตั้งรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะทำให้ใครหลายคนลืมรหัสผ่านได้ แต่ล่าสุด Microsoft กำลังจะมีแนวคิดว่า Windows จะต้องเลิกใช้รหัสผ่านได้แล้ว 

เพราะคาดว่า Windows 10 จะให้ใช้แค่ Windows Hello หรือ Pin แม้ว่า Microsoft เคยขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของ Pin ที่มีความปลอดภัยต่ำ แต่ของ Microsoft จะมีการเก็บผ่าน TPM และนอกจากนี้อาจจะมีการยืนยันตัวตน 2 ชั้นทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นผ่าน กุญแจ FIDO หรือ Microsoft Authenticator 

สุดท้ายจะเริ่มใช้เมื่อไหร่คงต้องรอดูกันต่อไป