Instagram เพิ่มฟีเจอร์ป้องกันการกลั่นแกล้ง (Cyberbullying) อีก 2 ฟีเจอร์ให้เลือกใช้วันนี้

Instagram เพิ่มฟีเจอร์ป้องกันการกลั่นแกล้ง (Cyberbullying) อีก 2 ฟีเจอร์ให้เลือกใช้วันนี้

Instagram เพิ่มฟีเจอร์ป้องกันการกลั่นแกล้ง (Cyberbullying) อีก 2 ฟีเจอร์ให้เลือกใช้วันนี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นอกจากโปรแกรม Social Network สมัยใหม่จะต้องมีฟีเจอร์ที่คนอยากใช้แล้ว การป้องกันคนที่ใช้งานถูกกลั่นแกล้งทางโลกอินเทอร์เน็ตก็ต้องทำเหมือนกัน ล่าสุด Instagram เพิ่มอีก 2 ฟีเจอร์ 

 

ฟีเจอร์แรกคือ การตรวจ Comment ด้วย AI หาก AI พบข้อความที่ดูเหมือนจะเป็นการถูกกลั่นแกล้ง จะมีการถามซ้ำเพื่อแก้ไขก่อนที่จะ Post ซึ่ง มีการเปิดเผยว่าฟีเจอร์นี้ได้รับความนิยมพอสมควรเลยทีเดียว 

 

และอีกฟีเจอร์คือ การควบคุมคนที่กลั่นแกล้งคุณผ่านการกด Restrict โดยระบบป้องกันไม่ให้คนที่คุณเลือก สามารถแสดงความคิดเห็นหรือ ส่งข้อความ Direct Message มาหาคุณได้  

ฟีเจอร์ดังกล่าวเริ่มใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook