แคลิฟอร์เนีย หนุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรูปแบบใหม่

แคลิฟอร์เนีย หนุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรูปแบบใหม่

แคลิฟอร์เนีย หนุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรูปแบบใหม่
VOA

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐแคลิฟอร์เนียผลักดันโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่แคลิฟอร์เนียตั้งเป้าจะพึ่งพาไฟฟ้าพลังงานทดแทนร้อยละ 60 ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 และตั้งเป้าใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเลย ภายในปี ค.ศ. 2045

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรูปแบบใหม่ จะอาศัยอ่างเก็บน้ำ 2 แห่งที่อยู่ต่างระดับกันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการไหลของแหล่งน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำโดยธรรมชาติผ่านเครื่องกังหันน้ำเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้

istock-177332436

พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ได้ จะใช้เพื่อสูบน้ำกลับไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำด้านบนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าซ้ำ และพลังงานไฟฟ้าเหล่านี้จะถูกกักเก็บไว้ใช้ในรูปของโครงข่ายกักเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือ Grid หากผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณมาก และจะเก็บในแบตเตอรีหากผลิตได้ในปริมาณน้อย ซึ่งสามารถใช้กับรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า หรือกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล