Hanko พัฒนาตรายางญี่ปุ่นให้ทันสมัยด้วย QR Code

Hanko พัฒนาตรายางญี่ปุ่นให้ทันสมัยด้วย QR Code

Hanko พัฒนาตรายางญี่ปุ่นให้ทันสมัยด้วย QR Code
Anngle

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ญี่ปุ่นนั้นฮังโกะ ตัวตรายาง หรือตราประทับมีความสำคัญมาก เนื่องจากคนญี่ปุ่นจะใช้ตราเพื่อประทับแทนลายเซ็นเวลาทำธุรกรรมใดๆ ก็ตาม เช่น ธุรกรรมที่ธนาคาร หรือ ธุรกรรมสุดแสนเบสิคอย่างเรื่องการซื้อมือถือ

ที่มาของตราประทับ

hanko-qr-code_5

จริง ๆ แล้วตราประทับของญี่ปุ่นนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากประเทศจีนตั้งแต่ยุคคามาคุระ แต่ใช้ในกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้น ก่อนจะเริ่มใช้กันมากขึ้นในยุคเอโดะ และมีกฎหมายรับรองฮังโกะออกมา ทำให้ฮังโกะหรือตราประทับกลายเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญของคนญี่ปุ่นไปโดยปริยายตั้งแต่ค.ศ. 1800 เป็นต้นมา

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

hanko-qr-code_3

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ธนาคารส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นเริ่มออกนโยบายการเลิกใช้ฮังโกะ เพราะการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้ตราประทับนั้นมีความจำเป็นลดน้อยลงทุกที การทำสัญญาผ่านกระดาษหรือตราประทับถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งที่สมัยก่อนการจะเปิดบัญชีธนาคารหรือทำสัญญาทุกอย่างล้วนต้องใช้ฮังโกะประทับลงบนแผ่นกระดาษทั้งนั้น

ฮังโกะกลายเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

hanko-qr-code_4

แม้ว่าระยะหลังความสำคัญของฮังโกะจะลดถอยลงทุกวัน แต่คนญี่ปุ่นมองเห็นว่าฮังโกะกลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของตนเองไปเสียแล้ว ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่มักจะมอบฮังโกะที่แกะสลักด้วยมือให้แก่บุตรหลาน หรือว่าฮังโกะจะถึงกาลอวสานเสียแล้ว ?

ออกแบบใหม่ด้วย QR code

hanko-qr-code_1

เพื่อรักษาวัฒนธรรมฮังโกะของญี่ปุ่นให้คงอยู่ต่อ ดีไซเนอร์ คุณทาคุมะ ยามาซากิ จึงออกแบบฮังโกะใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของ QR code

QR code หรือโค้ดที่ถูกคิดค้นโดยประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมและมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไป เมื่อสแกนด้วยเครื่องที่รองรับ QR code ก็จะปรากฏข้อมูลต่างๆ ที่เก็บเอาไว้นั่นเอง ซึ่งการนำเอารูปแบบการใช้งานของ QR code มาผสมผสานกับตราประทับฮังโกะ ทำให้วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างลงตัว

แนวคิดของฮังโกะ QR code

hanko-qr-code_2

แท้ที่จริงแล้วแนวคิดที่สอดแทรกอยู่ในการดีไซน์ฮังโกะครั้งนี้ก็คือ การเชื่อมต่อระหว่างคนที่มีชีวิตอยู่และคนที่จากไป โดยข้อมูลของคนที่จากเราไปจะยังถูกบันทึกอยู่ใน QR code เพื่อให้คนที่ยังอยู่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้เพียงการสแกนอ่านโค้ดนั่นเอง

เห็นแล้วอยากได้สักอันบ้างเลยล่ะค่ะ จริง ๆ แล้วผู้เขียนเคยไปอยู่ที่ญี่ปุ่น และตอนเปิดบัญชีธนาคารก็จำเป็นต้องใช้ฮังโกะเหมือนกันค่ะ แต่เราใช้แบบไม่แพงมาก สามารถทำตามเครื่องอัตโนมัติหรือซื้อตามไดโซะก็มีขายค่ะ แต่ของคนญี่ปุ่นแน่นอนว่าไม่ใช่อันถูก ๆ เขาจะสั่งทำแกะพิเศษเลย เพราะเป็นของที่มีความสำคัญมาก ต้องเก็บรักษาอย่างดี ห้ามหาย บางคนยังใช้หมึกปั๊มแบบพิเศษด้วยนะคะ

แต่ว่าด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป นายกอาเบะเองก็พยายามผลักดันให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น พอเห็นฮังโกะที่มีดีไซน์เป็นคิวอาร์โค้ดอย่างนี้แล้วก็แอบทึ่งค่ะ เป็นการนำวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวสมกับเป็นประเทศญี่ปุ่นจริงๆ