Huawei ยังคงรอคอยให้สหรัฐฯ อนุญาตให้ใช้ Android อยู่ 

Huawei ยังคงรอคอยให้สหรัฐฯ อนุญาตให้ใช้ Android อยู่ 

Huawei ยังคงรอคอยให้สหรัฐฯ อนุญาตให้ใช้ Android อยู่ 
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีของสหรัฐ Donald Trump ได้มีการประกาศในการประชุม G20 ให้บริษัทสหรัฐฯ ทำการค้ากับ HUAWEI ได้ และแน่นอนว่า ตอนนี้ Huawei เองก็รอคำตอบจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเช่นกัน 

ทางด้าน Tim Danks รองประธานบริษัทประชาสัมพันธ์ระบุว่าได้รับข้อความของประธานธิบดี แต่ก็รอการตอบกลับของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม สำหรับการปลดรายชื่อ Entity List ของ Huawei ยังคงเป็นคำถามของสื่อทั้งหลายว่าสุดท้าย สหรัฐจะถอดรายชื่อของ Huawei ออกหรือไม่ เพราะยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ออกมา