Google Maps เพิ่มฟีเจอร์พยากรณ์รถเมล์ บอกคุณได้ทั้งคนแน่นแค่ไหน และจะล่าช้าหรือไม่

Google Maps เพิ่มฟีเจอร์พยากรณ์รถเมล์ บอกคุณได้ทั้งคนแน่นแค่ไหน และจะล่าช้าหรือไม่

Google Maps เพิ่มฟีเจอร์พยากรณ์รถเมล์ บอกคุณได้ทั้งคนแน่นแค่ไหน และจะล่าช้าหรือไม่
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

อีกความสามารถหนึ่งที่ Google Maps ทำได้ก่อนหน้านี้คือเรื่องการบอกสถานะรถเมล์ว่าจะมาถึงเราใช้เวลาเท่าไหร่ นั่นอาจจะยังไม่พอสำหรับคนใช้งานทั่วไป ล่าสุด Google Maps เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่จะสามารถพยากรณ์รถเมล์สาธารณะได้ 

 

การทำงานของฟีเจอร์นี้ Google เลือกใช้ Machine Learning โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสภาพการจราจรและการพักอาศัยของคน ผสมกับการเดินทางของรถเมล์ เพื่อคำนวณออกมาแล้วได้ข้อมูลออกมาแสดงผลให้กับคุณ  

โดยจะเริ่มที่รถไฟ, รถเมล์ ที่มีการใช้งานขนาดใหญ่กว่า 200 เมืองทั่วโลก แต่ ณ ตอนนี้ยังไม่ได้ระบุว่าจะเริ่มที่เมืองไหนก่อน