RICOH ประกาศย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์จากจีนมาที่ประเทศไทย ป้องกันการเกิดสงครามการค้า 

RICOH ประกาศย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์จากจีนมาที่ประเทศไทย ป้องกันการเกิดสงครามการค้า 
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ริโก้ จำกัด ได้ประกาศว่า จะมีการย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์ตระกูล MFP หลัก สำหรับส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา โดยย้ายมายังประเทศไทยแทน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศจีน 

 
RICOH เองได้สร้างความแข็งแกร่งกับแผนการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจมาโดยตลอดในฐานะส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การผลิตทั่วโลก ซึ่งได้จัดให้มีการผลิตสินค้าที่สำคัญคู่ขนานกันไปในโรงงานหลายแห่งกระจายไปตามตำแหน่งต่าง ๆ ของโลก  

ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานทั่วไปได้จำนวนมาก เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการซัพพลายเชน จากการผลักดันในจุดนี้ ทำให้มีการตัดสินใจที่จะย้ายฐานการผลิตภายในประมาณอีก 2 เดือนข้างหน้า โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตโดยรวมที่สำคัญทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย 

การตัดสินใจครั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งที่ประกาศไว้ในรายการที่ 4 ของหมวด 301 ตามกฎหมายศุลกากรของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนมายังประเทศไทยนี้ทำเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับ RICOH จากการกีดกันทางการค้า 

ปัจจุบัน บริษัท Ricoh Asia Industry (Shenzhen) กำลังผลิตเครื่องพิมพ์ MFP รุ่นที่ทำงานด้วยความเร็วสูง ขณะที่บริษัท Ricoh Manufacturing (Thailand) กำลังผลิตรุ่นที่ทำงานด้วยความเร็วในระดับต่ำถึงระดับกลาง การย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังไทยในครั้งนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ MFP ทั้งหมดที่ผลิตเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐฯ นั้น ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยแทน