3 ค่ายผู้ให้บริการมือถือพร้อมใจเข้ารับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 700MHz

3 ค่ายผู้ให้บริการมือถือพร้อมใจเข้ารับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 700MHz

3 ค่ายผู้ให้บริการมือถือพร้อมใจเข้ารับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 700MHz
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่ กสทช. ได้มีการยื่นเรื่องการจัดสรร คลื่นความถี่ใหม่ในกลุ่มของ 700MHz ตามเงื่อนไขของผู้ที่เข้าประมูลคลื่นความถี่ 900MHz ที่ยืดระยะเวลาออกไปเป็น 10 ปี  

ล่าสุดทั้ง ตัวแทนผู้ให้บริการทั้ง 3 ค่ายประกอบด้วย เอไอเอส (แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค), ดีแทค (ดีแทค ไตรเน็ต) และทรู มูฟ เอช (ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น) ได้เข้ารับการจัดสรร เพื่อใช้คลื่นความถี่  700 MHz ตามที่ได้ตกลง เพื่อทำแผนพัฒนาและเปิดใช้เทคโนโลยี 5G  

โดยจะมีการแบ่งออกเป็น 3 ชุดด้วยกัน แต่ละชุดมีมูลค่า 17,584 ล้านบาท เงื่อนไขก็คือหากผู้ประมูลมีการประมูลที่สูงกว่า และสามารถแบ่งชำระเงิน 10 งวดเท่าๆ กันทุกปี ตั้งแต่ได้รับใบอนุญาต  

และใบอนุญาตจะมีอายุ 15 ปีนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563