Samsung จะเพิ่มฟีเจอร์ Night Mode ให้กับ Galaxy Note 9 ในการอัปเดตครั้งต่อไป

Samsung จะเพิ่มฟีเจอร์ Night Mode ให้กับ Galaxy Note 9 ในการอัปเดตครั้งต่อไป

Samsung จะเพิ่มฟีเจอร์ Night Mode ให้กับ Galaxy Note 9 ในการอัปเดตครั้งต่อไป
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากประสบความสำเร็จในการปล่อย Night Mode ให้กับ Samsung Galaxy S9 และ S9+ ทำให้การถ่ายภาพกลางคืนสวยมากขึ้น 

 

ล่าสุด Samsung กำลังปล่อยอัปเดตระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของ Galaxy Note 9 มีขนาด 700MB และมาพร้อมกับ Patch ความปลอดภัยในเดือน มิถุนายน 2019 มาพร้อมกับ โหมดกล้อง Night Mode เสริมจากโหมดอื่นๆ  

สำหรับการอัปเดตสามารถเข้าไปได้ที่ Setting (ตั้งค่า) > Software Update (ซอฟต์แวร์ อัปเดต) โดยความเร็วในการอัปเดต ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะครับ