Google เริ่มทดสอบระบบแจ้งเตือนเมื่อ Taxi ออกนอกเส้นทางใน Google Maps

Google เริ่มทดสอบระบบแจ้งเตือนเมื่อ Taxi ออกนอกเส้นทางใน Google Maps

Google เริ่มทดสอบระบบแจ้งเตือนเมื่อ Taxi ออกนอกเส้นทางใน Google Maps
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

 ปัญหาหนึ่งในการเดินทางสาธารณะ คือถ้าเกิดรถรับจ้างอย่าง Taxi เดินทางออกนอกเส้นทางที่เรากำหนดไปไหน ก็อาจจะทำให้เราเป็นอันตรายได้

Google เองเริ่มทดสอบฟีเจอร์หนึ่งใน Google Maps นั่นคือการแจ้งเตือนคนขับเผลอขับออกนอกเส้นทาง นอกจากคำนวณเส้นทางใหม ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Stay Safer เพื่อส่งพิกัดไปยังเพื่อนๆ ของเราว่าเราอยู่ตรงไหน โดยระบบจะทำงานเมื่อออกห่างจากเสนทางปกติตามการนำทาง 500 เมตร 

 ฟีเจอร์ดังกล่าวยังทดสอบอยู่ในประเทศอินเดีย และคาดว่าจะเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook