ศาลอินเดียตัดสิน ASUS ไม่สามารถใช้ชื่อ Zenfone และ Zenbook ในประเทศอินเดียได้

ศาลอินเดียตัดสิน ASUS ไม่สามารถใช้ชื่อ Zenfone และ Zenbook ในประเทศอินเดียได้

ศาลอินเดียตัดสิน ASUS ไม่สามารถใช้ชื่อ Zenfone และ Zenbook ในประเทศอินเดียได้
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่ ASUS คิดการใหญ่บุกตลาดอินเดีย ก็มีปัญหาเรื่องชื่อทันทีเพราะว่า Zen ถูกจดทะเบียนโดย Telecare Network ทำให้เกิดการฟ้องรองกันเกิดขึ้นและศาลก็มีคำตัดสินออกมาว่าไม่ให้ ASUS ใช้ชื่อ Zen กับสินค้า

ASUS Zenfone 6

โดย Telecare Network ได้เผยว่า มีการจดชื่อ Zen มาตั้งแต่ปี 2018 แต่ ASUS เริ่มนำทางตลาดตั้งแต่ 2014 และมีการเปิดเผยว่า ผู้บริโภคจะเกิดความสับสน อย่างไรก็ตาม ASUS ได้มีการเผยเรื่องชื่อ Zen เป็นการนำปรัชญาของนิกายเซน (Zen) ทำให้คำว่า Zen เป็นคำทั่วไป (generic)

และชื่อ ASUS ZenFone ทำตลาดไปนานแล้วทำให้ผู้บริโภคอาจจะเกิดความไม่สับสน แต่เมื่อ ASUS ไม่ได้จดขื่อทำให้ศาลต้องให้น้ำหนักไปทางบริษัทเจ้าของชื่อ ก็ตาม แต่ศาลจะมีการไต่สวนใหม่ ในวันที่ 10 กรกฏาคม นี้