Intel เปิดตัว Core i3 / i5 /i7 รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมสถาปัตยกรรม 10 นาโนเมตร กินไฟน้อยลง

Intel เปิดตัว Core i3 / i5 /i7 รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมสถาปัตยกรรม 10 นาโนเมตร กินไฟน้อยลง

Intel เปิดตัว Core i3 / i5 /i7 รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมสถาปัตยกรรม 10 นาโนเมตร กินไฟน้อยลง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Intel ได้เปิดตัว CPU รุ่นใหม่ล่าสุดในกลุ่มของ Core รุ่นที่ 10 มีการใช้รหัสว่า Ice Lake มีการใช้สถาปัตยกรรม แบบใหม่ที่ Sunny Cove ปรับปรุง GPU เป็นรุ่นที่ 11 และยังรองรับทั้ง Thunder Bolt 3 และ WiFi 6

 

ครั้งนี้มีการเพิ่มรุ่นใหม่นอกจาก U ที่บอกว่ากินไฟน้อยลงแล้ว ยังมี Y ที่กินไฟน้อยกว่าเดิมลงไปอีก และจำนวน Core มากสุดจะอยู่ในรุ่น Intel Core i7 จำนวน 4 Core 8 Tread ความเร็ว คล็อก สูงสุด 4.1GHz

ซึ่งในการเปิดตัว Dell ได้เปิดเผยว่า ใน Dell XPS 2 in 1 รุ่นใหม่ล่าสุดใช้ Intel รหัส Ice Lake-U เป็นครั้งแรก ส่วนรหัสของ CPU มีการเปลี่ยนให้หมด แต่ยังคงใช้เลข 4 ตัว ซึ่งตัวหน้าสุดจะเปลี่ยนเป็น 10 เช่น ถ้า Intel Core i3 จะเริ่มต้นที่ 1005 และไปจบที่ Intel Core i7 – 1065 นั่นเอง

แต่ คอมพิวเตอร์จะเริ่มใช้ CPU รุ่นนี้กันในช่วงปลายปีนี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook