เปิดตัว แอปสุดคูล พิพิธบางลำพู 5G ผลงานนักศึกษาธรรมศาสตร์

เปิดตัว แอปสุดคูล พิพิธบางลำพู 5G ผลงานนักศึกษาธรรมศาสตร์

เปิดตัว แอปสุดคูล พิพิธบางลำพู 5G ผลงานนักศึกษาธรรมศาสตร์

กลับมาอีกครั้งกับการแนะนำแอปพลิเคชั่นดีๆ สำหรับวันนี้เป็นแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า Banglamphu Application ผลงานของทีมน้องๆ นักศึกษาธรรมศาสตร์ อย่าง “นัตตี้” ศุภณัฐ เหรียญวิทยากุล, “เกมส์” วุฒิวิทย์ เชิญตระกูลปพัฒน์, “แป๊ะ” อติรุจ  นุชหรั่ง, “อาร์ม” กรวิชญ์ งามจินดาวงศ์, “มิก” ธนพล ธัญญานุกูล, “ปาร์ค” พงษ์นรา ดิษฐวิเศษ และ “มายด์” ธณญ สงวนผิว ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้ศึกษาและทำความรู้จักกับ "บางลำพู" ให้มากขึ้น

untitled-7

หากเอ่ยชื่อนี้หลายคนต้องคุ้นเคยและรู้จักกันไม่มากก็น้อยในนามของชุมชนที่มีมาตั้งแต่ก่อนการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยในสมัยก่อนได้ชื่อมาจากในอดีตมีต้นลำพูอยู่เป็นจำนวนมาก เดิมทีเป็นชุมนุมและตลาดเล็กๆ มีวัดเก่าแก่ปรากฏอยู่ในพื้นที่มากมาย ก่อนจะพัฒนาเป็นแหล่งพำนักของบรรดาเจ้านาย ขุนนาง ข้าราชบริพาร และประชาชนมาจากหลายเชื้อชาติที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยอยู่รวมกัน จนทำให้เกิดเป็นแหล่งอาชีพที่หลากหลายและกลายเป็นชุมชนในนามบางลำพูมาจนถึงปัจจุบัน

ทำความรู้จัก "Banglamphu Application"

Banglamphu Application คือการนำเสนอข้อมูลพิพิธภัณฑ์บางลำพูรูปแบบใหม่ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสุดล้ำโดนนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างความน่าสนใจและเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว ที่สามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์บางลำพูได้อย่างครบถ้วนเพื่อให้พร้อมรับกับยุคดิจิตอล 5G

โปรเจกต์ Banglamphu application คือ การนำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางยุคดิจิตอล โดยการเพิ่มเครื่องมือเทคโนโลยีมาเป็นตัวแปรสำคัญในการเผยแพร่ การนำนวัตกรรมแอปพลิเคชั่นมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้กลุ่มที่สนใจในการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สามารถรับชมข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

โดยแอปพลิเคชันนี้เป็นไอเดียของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และเป็นโปรเจกต์ Startup ที่เรียนรู้ผ่าน ARSA Education Machine* ในรายวิชา HIM.496 การออกแบบอนิเมชั่นและสื่อดิจิตอล ของ ผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร

ไอเดีย Banglamphu application สามารถตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทั้งการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว รวมถึงที่ภาษาที่สามารถรองรับได้ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ความเสถียรภาพของแอปพลิเคชันถูกรองรับโดย โปรแกรมARSA FRAMEWORK  ภายในแอปพลิเคชันมีข้อมูลหลายด้านมากมาย อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ มุมเรียนรู้ ข่าวสาร ช่องทางการจองเข้าชม และช่องทางการติดต่อ การพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ จะทำให้พิพิธภัณฑ์บางลำพูก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม

*ARSA Education Machine (AEM) คือเครื่องจักรการศึกษาของอาษา สามารถ Disrupt การศึกษาแบบ Traditional ได้ในทุกสหวิทยาการเพื่อก่อให้เกิดโอกาสการสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนในยุค 5G

โหลดแอปได้ที่ Google Play Store