Huawei โต้กลับกรณีสหรัฐยืดเวลาให้ 90 วัน “แค่นี้มันไร้ความหมาย บริษัทพร้อมรับมืออยู่แล้ว”

Huawei โต้กลับกรณีสหรัฐยืดเวลาให้ 90 วัน “แค่นี้มันไร้ความหมาย บริษัทพร้อมรับมืออยู่แล้ว”
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

ล่าสุดทางการสหรัฐปลดแบนชั่วคราวเป็นระยะเวลา 90 วันเพื่อให้ Huawei มีมาตรการรองรับลูกค้าก่อนจะรัฐบาลประการแบนจริงๆ อีกครั้ง แต่ Huawei ก็ได้ออกมาโต้กลับทางการสหรัฐแล้ว

CEO ของ Huawei, Ren Zhengfei กล่าวถึงการยืดระยะเวลา 90 วันที่รัฐบาลสหรัฐมอบให้ว่า “แทบไม่มีความหมายอะไร Huawei เตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว” นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงโครงข่าย 5G ของบริษัทว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดใดๆ ทั้งนั้น

นอกจากนี้ Ren ยังกล่าวว่า ไม่มีบริษัทไหนที่จะสามารถตาม Huawei ได้ภายในระยะเวลา 2-3 ปีนี้ พร้อมกล่าวว่า “สหรัฐประเมิณ Huawei ต่ำเกินไปแล้ว”