ประกาศสิ้นสุดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมสถาปนากระทรวง อว. เร่งพัฒนาอุดมศึกษา

ประกาศสิ้นสุดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมสถาปนากระทรวง อว. เร่งพัฒนาอุดมศึกษา

ประกาศสิ้นสุดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมสถาปนากระทรวง อว. เร่งพัฒนาอุดมศึกษา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประกาศสิ้นสุดภารกิจกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้มีการสถาปนากระทรวงใหม่ขึ้นมาในชื่อ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) เรียกสั้น ๆ ว่า “กระทรวง อว.”

โดยกระทรวงนี้ได้รวมเอากระทรวงทั้ง 4 เข้าไว้ด้วยกันดังนี้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวง อว. ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

กระทรวง อว. ตั้งใจยกระดับการทำงานและขยายขอบเขตความรับผิดชอบ ให้มามีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ การวิจัยและงานสร้างสรรค์นวัตกรรมของคนไทย (รวบ 4 หน่วยงานรัฐมาผนึกกำลังกัน ลดความซ้ำซ้อน ได้ปริมาณงานเพิ่มโดยการทำงานที่กระฉับกระเฉงขึ้น)

 ปัจจุบันสรุปได้ 10 ข้อคือ พรบ.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 9 ฉบับ (ส่วนที่ยังขาดคือ พ.ร.บ. ส่วนส่งเสริม) วันสถาปนากระทรวง คือวันที่ 2 พฤษภาคม (วันนี้) เว็บไซต์กระทรวง อว. Upload แล้วเมื่อคืนนี้คือ www.mua.go.th (โดยเข้าผ่าน domain กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เดิมได้ด้วยไปอีกซักระยะ www.most.go.th ) ป้ายกระทรวง อว. ขึ้นเหนือป้ายเดิมในคืนที่ผ่านมา (ป้ายเดิมยังอยู่) ระบบสารบรรณ เลขประจำหน่วยงานระดับ กรม ดูได้ในเว็บไซต์เช้านี้ ตำแหน่ง รมต. และ ปลัดกระทรวง อาจต้องรอ ครม.วันอังคารหน้า คำสั่ง ประกาศ ต่างๆ และการสรรหาคณะกรรมการต่าง ๆ เตรียมไว้แล้ว ตรากระทรวง รอการประกวดแข่งขัน (เงินรางวัลตั้งไว้ 150,000.- รอการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง) โดยจะขอคงตราสัญลักษณ์ “พระวชิระ” ไว้ แต่ออกให้ทันสมัยแบบโลกยุคใหม่ได้ กำหนดสีไว้ 3 สีคือ ส้ม ม่วง เหลือง คาดว่าจะประกาศผลการประกวดได้กลางเดือนมิถุนายน กรรมการขับเคลื่อนนัดประชุม พุธที่ 8 พฤษภาคม เพื่อสรุปโครงสร้างและประเด็นที่ยังค้างอีกหลายประกาศ เช่นตัวย่อกระทรวงในภาษาอังกฤษ Call center 1313 เดิมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ยกมาใช้เป็นของกระทรวงใหม่เลย และดำเนินการเปลี่ยนเสียงต้อนรับอัตโนมัติแล้ว

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook