Windows 10 Insider เวอร์ชั่นล่าสุด สามารถแสดงผลการแจ้งเตือนของมือถือ Android ได้แล้ว

Windows 10 Insider เวอร์ชั่นล่าสุด สามารถแสดงผลการแจ้งเตือนของมือถือ Android ได้แล้ว

ถึงแม้ว่า Microsoft จะเลิกการทำระบบปฏิบัติการมือถือของตัวเองไปแล้ว แต่ก็ใช่ว่าใครใช้มือถือจะไม่มีข้อมูลแสดงบนระบปฏิบัติการนี้ เพราะล่าสุด Windows 10 Insider เวอร์ชั่นของนักพัฒนา มีการเพิ่มเติมฟีเจอร์ที่หลายคนไม่คาดคิดมาก่อน

 

นั่นคือการแสดงการแจ้งเตือน (Notification) ของมือถือให้ปรากฏใน Windows 10 ได้ ฟีเจอร์ดังกล่าวตามหลังจากลูกเล่นการส่งหน้าจอ Android เข้าแสดงผล (Mirror Link) ซึ่งพรีวิวดังกล่างเป็น Preview 18885 แต่ฟีเจอร์ดังกล่าวสามารถใช้ได้กับ  OnePlus 6, OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Note 8, และ Note 9 แต่ในอนาคตจะใช้กับ Android 7.0 หรือ RAM ต่ำสุด 1GB