Twitter เปิดฟีเจอร์ช่วยกรองข้อมูลผลการเลือกตั้งให้ปลอดภัยขึ้น

Twitter เปิดฟีเจอร์ช่วยกรองข้อมูลผลการเลือกตั้งให้ปลอดภัยขึ้น

Twitter เปิดฟีเจอร์ช่วยกรองข้อมูลผลการเลือกตั้งให้ปลอดภัยขึ้น
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

Twitter ได้ประกาศฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถช่วยตรวจสอบข้อมูลได้ โดยฟีเจอร์จะมีระบบตรวจจับข้อมูลปลอม ข่าวหลอกลวง รวมถึงระบบแจ้งรายงานทวีต มีจุดประสงค์คือ ไว้ป้องกันการแทรกแซงการเลือกตั้ง จะเริ่มต้นใช้ที่อินเดียก่อนวัน 25 เมษานี้ และจะเปิดตัวทั่วโลกอีกไม่ช้า 

พูดได้ว่าเป็นฟีเจอร์ที่มาถูกเวลาจริงๆ