Sony ย้ายโรงงานผลิตมือถือจากประเทศจีน มาอยู่ที่ประเทศไทย เพียงที่เดียว

Sony ย้ายโรงงานผลิตมือถือจากประเทศจีน มาอยู่ที่ประเทศไทย เพียงที่เดียว

Sony ย้ายโรงงานผลิตมือถือจากประเทศจีน มาอยู่ที่ประเทศไทย เพียงที่เดียว
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ก่อนหน้านี้ Sony ได้มีการเริ่มย้ายสายพานการผลิตของ มือถือจากกรุงปักกิ่ง มาที่ประเทศไทย เพียงโรงงานเดียว ปกติจะใช้ทั้งหมด 2 โรงงาน 

Sony Xperia 1

การปิดโรงงานประเทศจีนเป็นการปิดเพื่อลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากธุรกิจมือถือของ Sony เป็นธุรกิจที่ไม่ได้ทำกำไรมานานแล้ว และมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 1% ทำให้นักวิเคราะห์นบางรายได้เสนอว่า ควรขายธุรกิจนี้ออกไป แต่ Sony ยังยืนยันว่ามือถือยังคงอยู่ต่อ และอาจจะเห็นความสำคัญชองยุคการสื่อสารแบบ 5G ก็เป็นไปได้