Google ใจดี ซื้อบริการพื้นที่ 2 TB จะได้ลำโพง "Google Home Mini" ฟรี

Google ใจดี ซื้อบริการพื้นที่ 2 TB จะได้ลำโพง "Google Home Mini" ฟรี
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่ Google 1 (ชื่อเดิมคือ Google Drive) ซึ่งเป็นบริการสำหรับการเช่าพื้นที่สำหรับเก็บ File ซึ่งให้พื้นที่เยอะมาก เพราะถ้าคุณใช้อยู่เดิม 1TB จะได้พื้นที่กว่า 2TB แต่เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนใช้งาน

Google เลยเพิ่มความให้น่าสนใจ นอกจากได้พื้นที่ 2TB ในราคา 9.99 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 350 บาท ต่อเดือน ก็จะได้ลำโพง Google Home Mini ฟรีไปเลย ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 49 ดอลล่าร์สหรัฐ

และคาดว่าของแถมนี้จะได้รับเฉพาะ ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น