Google เปิด Doogle ใหม่ ฉลอง 30 ปี เวิลด์ไวด์เว็บ (www)

Google เปิด Doogle ใหม่ ฉลอง 30 ปี เวิลด์ไวด์เว็บ (www)

Google เปิด Doogle ใหม่ ฉลอง 30 ปี เวิลด์ไวด์เว็บ (www)
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เนื่องจากครบรอบ 30 ปีของการเปิดตัว World Wide Web (WWW) Google ได้เปลี่ยน Doodle ของตนเองเป็นรูปคอมพิวเตอร์และภายในมีโลกลูกเป็นแบบ GIF Animation 

ซึ่งความจริงแล้ว www หรือ เวิลด์ไวด์เว็บ คือบริการหนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ตที่หลายคนจะรู้จักในนามของเว็บไซต์ ที่เป็นแหล่งข้อมูลและสามารถอ่าน หรือโต้ตอบได้ แถมมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

เรียกได้ว่า ใครใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้จะไม่รู้จักเว็บ หรือ www ไม่ได้เลยล่ะ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook