Huawei เตรียมฟ้องรัฐบาลสหรัฐกลับหลังเริ่มสงครามแบนสินค้าของบริษัท

Huawei เตรียมฟ้องรัฐบาลสหรัฐกลับหลังเริ่มสงครามแบนสินค้าของบริษัท

Huawei เตรียมฟ้องรัฐบาลสหรัฐกลับหลังเริ่มสงครามแบนสินค้าของบริษัท
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

ก่อนหน้านี้ศาลของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินกรณี Huawei ไม่มีความผิดเรื่องการล้วงข้อมูลของผู้ใช้งาน ล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานจากสองแหล่งที่มาระบุว่า Huawei เตรียมฟ้องรัฐบาลสหรัฐกลับหลังจากจุดประเด็นให้ประเทศพันธมิตรร่วมกันแบนอุปกรณ์ของ Huawei

ตามรายงานแล้วคดีความดังกล่าวจะถูกยื่นในเขตตะวันออกของรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ Huawei ในสหรัฐ คดีความจะเกี่ยวกับการที่รัฐบาลสหรัฐแบนการใช้อุปกรณ์ของ Huawei สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน 5G และการใช้สมาร์ทโฟนของบริษัท

ทั้งนี้หน่วยงานสหรัฐอเมริกายังยืนยันว่า Huawei อาจร่วมมือกับรัฐบาลจีน แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมออกมาสักชิ้น ซึ่ง Huawei กล่าวว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามการใช้อุปกรณ์ของ Huawei โดยไม่มีการทดลองใช้มาก่อน