Ofo ขอแลกเปลี่ยนจากเงินเป็นสินค้า กรณีลูกค้าจีนขอเงินมัดจำคืน

Ofo ขอแลกเปลี่ยนจากเงินเป็นสินค้า กรณีลูกค้าจีนขอเงินมัดจำคืน

Ofo ขอแลกเปลี่ยนจากเงินเป็นสินค้า กรณีลูกค้าจีนขอเงินมัดจำคืน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจากที่ Ofo (โอโฟ่) Startup ในประเทศจีนได้ทยอยปิดสาขายในต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วย  ก็มีเหตุการณ์ประท้วงจากคนจีนที่ใช้บริการนี้ในการเรียกค่ามัดจำคืนมูลค่า 99 หยวน แต่ก็ยังไม่มีมาตรการว่าจะคืนเงินในรูปแบบไหน

ล่าสุด Ofo ได้ออกมาเผยว่าจะมีการคืนเงินมัดจำกับผู้ใช้งาน ด้วยการเปลี่ยนเงิน เป็น เหรียญทองไว้ใช้กับ Application Ofo Store ซึ่งจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นของกว่า 48 รายการ เช่น คุกกี้, น้ำผึ้ง, ไวน์ และเครื่องสำอาง เท่ากับนอกจากไม่ต้องเสียเงินมัดจำซึ่งเป็นเงินสดแล้ว Ofo ยังได้ธุรกิจรูปแบบอื่นๆ ที่ทำงานตัวใหม่

ส่วนแนวทางการให้บริการจักรยานในอนาคต Ofo จะมีการไม่มีการคิดเงินมัดจำก่อนใช้จักรยานตามคู่แข่ง นั่นเอง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook