งานวิจัยชี้ ผู้สูงอายุที่นั่งดูโทรทัศน์ มากกว่า 3.5 ชม/วัน เสี่ยงความจำเสื่อมเร็วขึ้น!

งานวิจัยชี้ ผู้สูงอายุที่นั่งดูโทรทัศน์ มากกว่า 3.5 ชม/วัน เสี่ยงความจำเสื่อมเร็วขึ้น!

งานวิจัยชี้ ผู้สูงอายุที่นั่งดูโทรทัศน์ มากกว่า 3.5 ชม/วัน เสี่ยงความจำเสื่อมเร็วขึ้น!
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

ถึงแม้ว่าความเสื่อมของสมองเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นตามวัยอยู่แล้ว แต่ล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย King’s College ในลอนดอน แสดงให้เราเห็นแล้วว่าการใช้เวลาส่วนมากนั่งดูโทรทัศน์จะทำให้ความจำเสื่อมเร็วขึ้น

จากการทดสอบในคน 3,500 คน ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ตลอดระยะเวลาการติดตาม 6 ปี (2008 – 2014 ) โดยการทดสอบจำชุดคำศัพท์ พบว่า ผู้สูงอายุที่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอโทรทัศน์มากกว่า 3.5 ชม. มีแนวโน้มที่จะมีความจำลดลง 8 – 10 % ส่วนผู้สูงอายุที่ใช้เวลาดูโทรทัศน์น้อยกว่านั้น มีความจำลดลง 4 – 5 % เท่านั้น

นักวิจัยกล่าวว่า การนั่งดูโทรทัศน์เป็นเวลานานๆ ทำให้สมองไม่ได้รับการใช้งาน เช่นเดียวกับการพัฒนาสมองในเด็กที่จะช้าลงเมื่อดูสื่อต่างๆผ่านจอเป็นระยะเวลานาน แต่สำหรับผู้สูงอายุจะทำให้เกิดความเสื่อมได้ ทั้งนี้ในงานวิจัยไม่ได้ชี้ชัดถึงประเภทของรายการโทรทัศน์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับความเสื่อมของสมองต่างกันหรือไม่

Dame Til Wykes ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาคลินิก และ การฟื้นฟูสมรรถภาพจากมหาวิทยาลัย King’s College กล่าวว่า งานวิจัยนี้เป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดภาวะความจำเสื่อมในผู้สูงอายุได้ ดังนั้นไม่ต้องหวั่นวิตกไป แต่จากผลงานวิจัยทำให้เราเห็นถึงความสำคัญในการใส่ใจผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือบ้านที่มีผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และหากิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำเพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้สมองทั้งสองซีก และ ร่างกาย