"Microsoft Excel" เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ถ่ายรูปแล้วแปลงเป็นตารางอัตโนมัติ เริ่มใช้จริงได้แล้ว

"Microsoft Excel" เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ถ่ายรูปแล้วแปลงเป็นตารางอัตโนมัติ เริ่มใช้จริงได้แล้ว
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

Microsoft Excel จัดว่าเป็นโปรแกรมสร้างตารางยอดนิยม ทั้งคนใช้งานเล็กๆ ยันงานใหญ่ๆ เช่นเดียวกัน ซึ่งปีที่แล้ว Microsoft ได้เผยฟีเจอร์แสนสะดวกอย่างอย่างการถ่ายภาพเพื่อแปลงเป็นตาราง

 

ล่าสุดฟีเจอร์ดังกล่าวเริ่มใช้ได้แล้วสำหรับ Patch Update ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 แต่ต้องใช้กับเวอร์ชั่นอุปกรณ์พกพา หรือ Excel Mobile ซึ่งจะมีปุ่มถ่ายรูปจากนั้นเราถ่ายรูปกระดาษส่วนที่มีตารางแล้วจากนั้นเลือกตารางที่เราต้องการ มันจะแปลงเป็นข้อมูล Excel ได้เลย

ส่วนการบันทึกจะต้องกดขึ้น Cloud ผ่าน One Drive นั่นเอง ตอนนี้จะเริ่มทยอยอัปเดตกันไปแล้ว ใครลองแล้วใช้ได้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ