ภัยไซเบอร์มุ่งโจมตีไทยได้มากกว่า 5 ล้านรายการ ในไตรมาส 4 ปี 2018

ภัยไซเบอร์มุ่งโจมตีไทยได้มากกว่า 5 ล้านรายการ ในไตรมาส 4 ปี 2018

ภัยไซเบอร์มุ่งโจมตีไทยได้มากกว่า 5 ล้านรายการ ในไตรมาส 4 ปี 2018
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

แคสเปอร์สกี้ แลป ประกาศรายงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุดประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2018 ซึ่งเป็นรายงานข้อมูลวิเคราะห์เรื่องการโจมตีผ่านเว็บ ภัยคุกคามทั่วไป และแหล่งที่มาของภัยคุกคาม รายงานเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ แลป สามารถสกัดกั้นภัยไซเบอร์ผ่านเว็บที่คุกคามผู้ใช้ในประเทศไทยได้มากกว่า 5 ล้านรายการ ในช่วงระยะเวลาเพียงสามเดือนที่ผ่านมา

จากข้อมูลของ Kaspersky Security Network หรือ KSN พบว่าในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ปี 2018 ผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ แลป สามารถสกัดกั้นภัยไซเบอร์ผ่านเว็บที่คุกคามคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ในประเทศไทยได้ทั้งสิ้น 5,677,465 รายการ คิดเป็นผู้ใช้จำนวน 22.8% ที่โดนโจมตีโดยภัยคุกคามผ่านเว็บ ทำให้ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 75 ของโลกที่โดนโจมตีขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จัดอยู่ในอันดับที่แตกต่างกันไป ดังนี้ ฟิลิปปินส์อันดับที่ 13 มาเลเซียอันดับที่ 24 อินโดนีเซียอันดับที่ 35 เวียดนามอันดับที่ 58 และสิงคโปร์อันดับที่ 142

Kaspersky Security Network หรือ KSN เป็นระบบที่รวมเทคโนโลยีคลาวด์ไว้ในผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กรและผู้ใช้ทั่วไปของแคสเปอร์สกี้ แลป KSN จะวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หลายล้านคนทั่วโลกที่สมัครใจร่วมส่งข้อมูลให้ KSN ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถตรวจจับมัลแวร์ขั้นสูงและมัลแวร์ใหม่ที่ไม่รู้จักมาก่อนได้อย่างรวดเร็วที่สุด

สถิติของ KSN ในปี 2018 พบว่า ในไตรมาส 3 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน) มีผู้ใช้ในไทยถูกโจมตีด้วยภัยคุกคามผ่านเว็บจำนวน 24.3% และจัดอยู่ในอันดับที่ 68 ของโลก ขณะที่ไตรมาส 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) อยู่ในอันดับที่ 70 และไตรมาส 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม) อยู่ในอันดับที่ 61 ของโลก

นางสาวเบญจมาศ จูฑาพิพัฒน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของแคสเปอร์สกี้ แลป กล่าวว่า “ข้อมูลจาก Kaspersky Security Network ของเราแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้ในประเทศไทยนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นในด้านการถูกโจมตีออนไลน์และภัยคุกคามทั่วไปเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้ใช้ตระหนักว่าการโจมตีไซเบอร์นั้นมีอยู่จริงและไม่มีอะไรที่ปลอดภัย 100% ประเทศไทยกำลังเติบโตด้านโครงสร้างไอซีทีอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงจำเป็นต้องปกป้องตนเองเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมออนไลน์ที่มีความเสี่ยงก่อนที่จะสายเกินไป เพราะไม่มีใครที่จะปลอดภัยจากภัยคุกคามที่จ้องสร้างความเสียหายแน่นอน”

ตัวเลขสถิติไตรมาส 4 ปี 2018 ของประเทศไทยที่น่าสนใจ

ภัยคุกคามผ่านเว็บ

  • ผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ แลป สามารถตรวจจับและสกัดภัยคุกคามผ่านเว็บได้ 5,677,465 รายการ จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ร่วมกับ KSN
  • ผู้ใช้จำนวน 8% ถูกโจมตีด้วยภัยคุกคามผ่านเว็บ
  • ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 75 ของโลกที่โดนโจมตีขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต

ภัยคุกคามทั่วไป

  • ผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ แลป สามารถตรวจจับและสกัดภัยคุกคามทั่วไปได้ 23,742,571 รายการ จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ร่วมกับ KSN
  • ผู้ใช้จำนวน 9% ถูกโจมตีด้วยภัยคุกคามทั่วไป
  • ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 79 ของโลก

แหล่งที่มาของภัยคุกคาม

  • มีเหตุการณ์ที่เกิดจากเซิฟเวอร์ในประเทศไทยทั้งสิ้น 169,937 เหตุการณ์ คิดเป็นสัดส่วน 02% จากทั่วโลก
  • ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 40 ของโลก
  • ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับ 1 คิดเป็นตัวเลขสัดส่วน 12%

 

ข้อมูลนี้ แคสเปอร์สกี้ แลป ได้รับจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ แลปที่อนุญาตให้ KSN ด้วยความสมัครใจ ผู้ใช้ จำนวนหลายล้านคนจาก 213 ประเทศทั่วโลก ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมมุ่งร้ายทางไซเบอร์ ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงาน Global Kaspersky Security Bulletin for Q4 2018 ได้ที่เว็บ Securelist.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook