กสทช. พิจารณายกเลิกเครือข่ายมือถือ 2G ในเดือนตุลาคม 2562 เพราะคนใช้น้อยลงต่อเนื่อง

กสทช. พิจารณายกเลิกเครือข่ายมือถือ 2G ในเดือนตุลาคม 2562 เพราะคนใช้น้อยลงต่อเนื่อง

กสทช. พิจารณายกเลิกเครือข่ายมือถือ 2G ในเดือนตุลาคม 2562 เพราะคนใช้น้อยลงต่อเนื่อง
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ได้หารือเบื้องต้นกับค่ายมือถือแล้วว่าจะต้องให้ยุติบริการระบบ 2G ซึ่งปัจจุบันคงเหลือเลขหมายใช้งานเพียง 5.2 ล้านเลขหมาย แต่ว่าทางค่ายมือถือมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบดังกล่าวมากขึ้น แม้ว่าจะมีการนำคลื่นที่ประมูลใหม่มาทำ 2G ก็ตาม

โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ 2G ของเครือข่าย DTN (DTAC) มากที่สุด รองลงมาคือ AWN (AIS) และ TrueMove H ตามลำดับ ทางกสทช. จะหารืออีกครั้งภายในอีก 2 สัปดาห์

จากการหารือจะได้ข้อสรุปทั้งหมดในสิ้นเดือน ม.ค. 2562 โดยต้องมีการศึกษาการยกเลิก 2G ในต่างประเทศ และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ อีกทั้งจะมีแผนลดการนำเข้าอุปกรณ์ 2G อีกด้วย

และยังมีข้อมูลด้วยว่าค่าบริการบนระบบ 2G ที่ปัจจุบันมีการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 97 สตางค์ต่อนาที ขณะที่ อัตราค่าบริการบนระบบ 3G และ 4G อยู่ที่ 60 สตางค์ต่อนาที (แต่ตรงนี้ทางแบไต๋มองว่าจริงๆ แล้วโปรโมชั่นที่ใช้ของแต่ละค่ายเท่ากันหมด จากการที่ยังได้ใช้ 2G ด้วยซิมเดียวกับที่ใช้บนเครื่อง 3G 4G)

อ้างอิง ประชาชาติ ฐานเศรษฐกิจ