Google จับมือ UN-ESCAP ใช้ AI ร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

Google จับมือ UN-ESCAP ใช้ AI ร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

Google จับมือ UN-ESCAP ใช้ AI ร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

Google ได้จับมือเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ UN-ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific หรือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก) เพื่อแบ่งปันแนวทางปฎิบัติดีที่สุดและระบุแนวทางในการส่งเสริมการใช้ AI เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในเอเชียแปซิฟิก 

โดย Google ก็ได้มอบทุนวิจัยให้สมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิกไปเป็นที่เรียบร้อย เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน AI ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และซ้ำยังประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการป้อนกันการเกิดตาบอดโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (diabetic retinopathy) ที่ได้ริเริ่มไปบ้างแล้วในคลีนิกหลายประเทศในอินเดีย และซ้ำยังได้การสนับสนุนโครงอย่างสุดโต่งจากนายแพทย์ ไพศาล ร่วมวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยท่านได้กล่าวว่า

“ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า 5 ล้านราย ทุกรายมีความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำไปสู่การสูญเสียการมองเห็น ทั้งนี้สามารถป้องกันได้โดยการตรวจคัดกรองเป็นประจำ ผลจากการศึกษาย้อนหลังพบว่าในการตรวจคัดกรองแบบเดียวกัน แบบจำลอง AI ตรวจจับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Google เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือ AI ในการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่จะช่วยป้องกันการตาบอดในผู้ป่วยเบาหวานไนไทยได้มากขึ้น”

การคาดการณ์เบาหวานได้จากภาพดวงตาด้วย AI นั้น มีเจ้าของโปรเจคคือ Lily Peng ผู้จัดการฝ่าย Google Health ที่ใช้หลักการเรียนรู้ในเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในด้านอื่นๆ ของกูเกิ้ล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงความถูกต้องแม่นยำและเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ในการถ่ายภาพ

กราฟที่แสดงให้เห็นถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในการให้บุตรหลานได้เข้าเรียนติวพิเศษที่ไม่สมดุลกัน

ซึ่งในงานดังกล่าว ก็ยังมีการนำเสนอโปรเจคของนักวิจัยจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอีกมากมายที่ Google ได้ให้ความร่วมในด้วยการมอบ API (โปรแกรมตัวกลางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้แต่ต้องมีการเชื่อมต่อกับโปรแกรมตัวกลาง) ใน AI ของพวกเขา อาทิ QandA แอปปลิเคชั่นจากทีมพัฒนาสัญเกาหลีใต้ Mathpresso ที่เกื้อหนุนด้านการศึกษาให้เยาวชนในประเทศด้วยการสแกนเอกสารหรือโจทย์จากคาบเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มผู้ปกครองชั้นกลาง เป็นต้น   

แอปปลิเคชั่นจากทาง Google ที่สามารถคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดอุทกภัยได้