"iPad Pro (2018)" เตรียมขายในไทยหลัง กสทช. อนุมัติแล้ว

"iPad Pro (2018)" เตรียมขายในไทยหลัง กสทช. อนุมัติแล้ว
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ในที่สุดเราก็จะได้ใช้ iPad Pro (2018)กันแล้ว หลังที่รายชื่อของ iPad Pro (2018) Wi-Fi และ iPad Pro (2018) Cellular ได้ผ่านระบบตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

untitled-2

ราคาของเริ่มต้นของ iPad Pro ทั้งสองรุ่น

untitled-4

ส่วนวันวางจำหน่ายควาดว่าจะเป็นในเร็วๆ นี้ หากมีอะไรอัปเดตทางทีมงานจะรีบนำความเคลื่อนไหวมาบอกกัน