"Instagram" กำลังจะมีการล้างบ้าน รวมถึง Like, Comment และยอด Follow ที่เกิดจาก Apps ภายนอก

"Instagram" กำลังจะมีการล้างบ้าน รวมถึง Like, Comment และยอด Follow ที่เกิดจาก Apps ภายนอก

หลังจากเปิดให้บริการมานานสำหรับ Instagram ก็ได้เวลาที่มีการจัดการกวาดบ้านครั้งใหญ่อย่างเป็นทางการ ซึ่ง Instagram ได้ออกมาเผยว่าจะมีการลบ Like และ Follow รวมถึง Comment ที่เกิดจากโปรแกรมเร่งยอดเหล่านี้ออก

 

ซึ่ง Instagram จะใช้ Machine Learning ในการจัดการ โดยดูจากลักษณะของการกระทำทั้งหมด แต่ว่าจะไม่มีการลบหรือ Ban Instagram เหล่านั้นแค่ส่งคำเตือนไปหา และจะมีการบังคับให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัย และเชื่อว่าผู้ใช้งานบางส่วนไม่เจตนาให้เกิดขึ้นแต่เกิดจากการเข้าเว็บไซต์ที่มีโปรแกรมเหล่านี้ติดตั้งอยู่นั่นเอง