กสทช. ประกาศดีแทคคว้าคลื่น 900MHz

กสทช. ประกาศดีแทคคว้าคลื่น 900MHz

กสทช. ประกาศดีแทคคว้าคลื่น 900MHz
inn

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า การเปิดประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตช์ สำหรับกิจการโทรคมนาคม เริ่มต้นขึ้นวันนี้ เวลา 9.45 น. และสิ้นสุดที่เวลา 10.40 นาที มีการประมูลทั้งหมด 3 รอบ ให้เวลาประมูลรอบละ 15 นาที รวมใช้เวลา 55 นาที และมีการเสนอราคาประมูลสุดท้ายที่ 38,064 ล้านบาท ซึ่งผู้ชนะการประมูลได้แก่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ดีทีเอ็น)

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประกาศผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz สิ้นสุดลงแล้ว จะมีการประชุมเพื่อรับรองการประมูลภายใน 7 วัน หลังจากสิ้นสุดการประมูล สำหรับผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงิน งวดที่ 1 จำนวน 4,020 ล้านบาท พร้อมจัดส่งหนังสือค้ำประกันจากสถานบันการเงิน เพื่อค้ำประกันการชำระการประมูล ภายใน 90 วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งจะจัดส่งภายหลังจากการรับรองการประมูล