YouTube ล่มทั่วโลก

YouTube ล่มทั่วโลก

YouTube ล่มทั่วโลก
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ตอนนี้เว็บไซต์ยูทูป(YouTube)  ยังเข้าไม่ได้ทั่วโลก ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นปัญหาปัญหาทางเทคนิคของ youtube ซึ่งตอนนี้กำลังหาทางแก้ไขอยู่ ซึ่งการล่มครั้งนี้เว็บไซต์ยูทูป (YouTube) เริ่มแสดงข้อผิดพลาดประมาณ 9:00 น. ตามเวลามาตรฐานและล่มในหลายประเทศทั่วโลก โดยลักษณะของการล่มคือหน้าเว็บจะขึ้นเป็นหน้าสีขาว หรือบางเครื่องจะแสดงว่า "500 Internal Server Error"

ซึ่งการล่มในครั้งนี้ถือว่ากินระยะเวลานานและยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ หากมีอะไรเคลื่อนไหวทางทีมงาน Sanook! Hitech จะรีบนำมาอัปเดตเพิ่มเติม

อัปเดตล่าสุดตอนนี้ทางทีมงาน YouTube ชี้แจ้งผ่าน Twitter ว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว