ปลัดก.อุตสาหกรรมตรวจเข้มโรงงานคัดแยกขยะ
Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
//s.isanook.com/hi/0/ud/292/1461241/2.jpgปลัดก.อุตสาหกรรมตรวจเข้มโรงงานคัดแยกขยะ

ปลัดก.อุตสาหกรรมตรวจเข้มโรงงานคัดแยกขยะ

2018-07-20T12:37:06+07:00
แชร์เรื่องนี้

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานแก้ไขสถานการณ์ซากอิเล็กทรอนิกส์ และเศษพลาสติกนั้น วันนี้จึงได้ลงพื้นที่กำกับการตรวจสอบโรงงานคัดแยกขยะที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ

โดยบริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด จังหวัดชลบุรี เป็นโรงงานจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม รับจัดการวัสดุเหลือใช้จากโรงงานคัดแยกขยะอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และได้จัดการวัสดุเหลือใช้ ปีละ 132,000 ตัน

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะอุตสาหกรรม ด้วยการปรับปรุงการเข้าตรวจโรงงาน 3 ประเภท ได้แก่ 1.โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (โรงงานลำดับที่ 101) 2. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช้แล้ว (โรงงานลำดับที่ 105) และ3. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ (โรงงานลำดับที่106) โดยจะให้มีความถี่ในการเข้าตรวจสอบมากขึ้น และเพิ่มจำนวนรายการที่จะตรวจเช็ค พร้อมทั้งตรวจสอบความสมดุล ทั้งการนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบจากโรงงาน และจะประสานไปยังฝ่ายความมั่นคง กรณีที่โรงงานถูกร้องเรียน จะต้องนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทันที ซึ่งได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำงานด้วยความรอบคอบ เน้นดูผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

 

ในช่วงบ่ายนายพสุฯ ยังได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบบริษัทอัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ซึ่งได้ให้บริการจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมจากโรงงานคัดแยกขยะทั่วประเทศ จำนวน 1,179 โรงงาน และถือว่าเป็นโรงงานที่จัดการวัสดุเหลือใช้ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

อย่างไรก็ตามโรงงานที่จะจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม จะต้องมีการควบคุมอากาศไม่ให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีปริมาณสูงเกิน 0.12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ควบคุมระดับเสียงจะต้องมีความดังไม่เกิน 85 เดซิเบล และต้องควบคุมคุณภาพน้ำ บำบัดน้ำก่อนที่จะปล่อยออกสู่คลองสาธารณะหรือออกนอกบริเวณโรงงาน

เกาะติดเอเชียนเกมส์ 2022 ล่าสุด