Samsung Galaxy S10 ในเกาหลีอาจจะรองรับเทคโนโลยี 5G เฉพาะในเกาหลีใต้

Samsung Galaxy S10 ในเกาหลีอาจจะรองรับเทคโนโลยี 5G เฉพาะในเกาหลีใต้

Samsung Galaxy S10 ในเกาหลีอาจจะรองรับเทคโนโลยี 5G เฉพาะในเกาหลีใต้

อีกเรื่องที่น่าจับตามองทั่วโลกคือการติดต่อสื่อสารนั่นคือเรื่องของ 5G ที่มีความเร็วสูงและเหมาะกับการใช้งาน แต่อุปกรณ์รองรับนั่นยังไม่มีมากนัก

Samsung Galaxy S9+

ล่าสุดมีข่าวหลุดของ Samsung Galaxy S10 ที่นอกเหนือรายละเอียดเรื่องของกำลังดี และที่สำคัญคือจะรองรับการเชื่อมต่อกับ 5G ที่มีความเร็วสูง โดยคาดว่าจะเริ่มในเกาหลีใต้ก่อนเป็นประเทศแรก เพราะเทคโนโลยีนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่ทำให้ไม่เหมาะกับการทำทั่วโลกในตอนนี้

อย่างไรก็ดี ข่าวดีสำหรับทั่วโลกก็คือ Samsung ได้เผยออกมาว่า Galaxy S11 อาจจะติดตั้งเทคโนโลยี 5G แล้วพร้อม ในปี 2020 ที่ต้องจับตามองกันต่อไป