"Twitter" เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ ดูว่าคุณออนไลน์อยู่หรือไม่ และ เปลี่ยนหน้าตากล่องแชทใหม่

"Twitter" เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ ดูว่าคุณออนไลน์อยู่หรือไม่ และ เปลี่ยนหน้าตากล่องแชทใหม่

Twitter เป็นอีก Social Network ที่เน้นรูปแบบของข้อความมาอย่างยาวนาน แม้ว่าพักหลังสามารถ Post รูปหรือวิดีโอ รวมถึงการทำ Live ได้ด้วย แต่ก็มีความนิยมในต่างประเทศมากพอสมควร ทำให้จะต้องมีการขยับตัวเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆ เข้าไป

ล่าสุดนี้มีการเผยว่าจะมีฟีเจอร์ใหม่ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นอีก 2 ตัวด้วยกัน และคาดว่าจะพร้อมให้บริการเร็วๆ นี้ ได้แก่

  • Presence เป็นฟีเจอร์ที่บอกสถานะของ Twitter คุณว่าคุณมีการใช้งานอยู่หรือไม่ โดยจะเป็นการกดปุ่มสีเขียว เท่ากับถ้าออนไลน์คุณสามารถให้เพื่อนมาคุยและโต้ตอบได้ ถ้าไม่ออนไลน์ จะเป็นการฝากข้อความเท่านั้น
  • Thrending ปรับปรุงหน้าตาของส่วนที่มีการ Reply โต้ตอบ โดยสามารถดูได้ในกล่องแชทแบบใหม่

เรียกได้ว่าฟีเจอร์ใหม่มีทั้งข้อดีและข้อต้องปรับปรุงเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบมันเท่าไหร่ แต่ Twitter เองยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยว่าฟีเจอร์ดังกล่าวจะได้เริ่มใช้งานเมื่อไหร่ที่แท้จริง คงต้องรอดูกันต่อไป