YouTube เตรียมเปิดให้ผู้สร้างคลิปสามารถเลือกโฆษณาแบบ ข้ามไม่ได้

YouTube เตรียมเปิดให้ผู้สร้างคลิปสามารถเลือกโฆษณาแบบ ข้ามไม่ได้

YouTube เตรียมเปิดให้ผู้สร้างคลิปสามารถเลือกโฆษณาแบบ ข้ามไม่ได้
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

ต้นปีที่ผ่านมา YouTube ได้กำหนดความยาวของโฆษณาที่ไม่สามารถกดข้ามได้ หรือ non-skip ใหม่ยาวสุดที่ 15-20 วินาที ขึ้นอยู่กับสถานที่ของผู้ที่รับชม YouTube

โดยปกติแล้ว โฆษณาของ YouTube จะสามารถกดข้ามได้ใน 5 วินาที แต่สำหรับวิดีโอเก่าๆ ที่มี TrueView Ads จะถูกเปลี่ยนไปเป็นโฆษณาที่ไม่สามารถกดข้ามได้เลย ถึงแม้ว่าวิดีโอดังกล่าวจะถูกตั้งค่าให้เป็นโฆษณาที่ไม่สามารถกดข้ามได้ ขึ้นอยู่กับผู้สร้างหรืออัปโหลดคลิปขึ้น YouTube

แน่นอนว่าหากเป็นโฆษณาแบบที่ไม่สามารถกดข้ามได้จะได้รับเงินตอบแทนที่มากกว่าโฆษณาที่กดข้ามได้ ทั้งนี้ผู้ที่ลงโฆษณาก็จะต้องจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับโฆษณาที่ไม่สามารถกดข้ามได้ครับ

เป็นไปได้ว่าในอนาคตเราจะได้เห็นโฆษณาที่ไม่สามารถกดข้ามได้เยอะยิ่งกว่าเดิมเสียอีกครับ