Apple หรือ Amazon : ใครจะมูลค่าถึง “ล้านล้านเหรียญ” เป็นรายแรกในประวัติศาสตร์ ?

Apple หรือ Amazon : ใครจะมูลค่าถึง “ล้านล้านเหรียญ” เป็นรายแรกในประวัติศาสตร์ ?
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา Apple ได้มีมูค่าในตลาดอยู่ที่ 8.93 แสนล้านเหรียญ หรือ 12% จากหลักล้านล้านเหรียญ ในขณะที่ Amazon มีมูลค่าในตลาดห่างจากหลักหล้านล้านเหรียญอยู่ที่ 33%

นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ว่า Amazon อาจเป็นบริษัทเอกชนรายแรกในประวัติศาสตร์ที่มีมูลค่าสูงถึงล้านล้านเหรียญ โดยพิจารณาจากที่ Apple มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 24% จากปีก่อน ส่วน Amazon มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 87%

ล่าสุด Apple ได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา ประมาณ 8.8% โดยมีมูค่าอยู่ที่ 9.34 แสนล้านเหรียญ หรือ 7.1% จากหลักล้านล้านเหรียญ ส่วน Amazon มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 17.1% (เกือบ 2 เท่าของ Apple) โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 8.95 แสนล้านเหรียญ หรือ 11.8% จากหลักล้านล้านเหรียญ

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ได้พิจารณาการเติบโตทั้งหมด และได้คาดการณ์ว่า Amazon จะมีมูลค่าถึงหลัก “ล้านล้านเหรียญ” ภายในเดือนสิงหาคม 2018 ส่วน Apple จะมีมูลค่าถึงหลักหล้านล้านเหรียญในเดือนกันยายน 2018

นอกจากนี้ยังมีบริษัทม้ามืด คือ Alphabet บริษัทแม่ของ Google ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 8.36 แสนล้านเหรียญ หรือ 20% จากหลักล้านล้านเหรียญ และ Microsoft ที่มีมูลค่าห่างจากหลักล้านล้านเหรียญอยู่ที่ 22%

คาดการณ์ว่า Apple จะรายงานผลประกอบการรายไดรมาสที่ 3 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2018 และ Amazon จะรายงานใรนวันที่ 26 กรกฎาคม 2018 นี้